Gwarancje finansowe

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu ułatwienia współpracy z kontrahentami oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji:

  • wadialnych
  • nienależytego wykonania kontraktu
  • usunięcia wad lub usterek

Są to alternatywne formy zabezpieczenia w stosunku do produktów bankowych ze względu na mniejszy koszt oraz łatwiejszy dostęp. Pozwalają one przede wszystkim uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie, potwierdzają dobrą kondycję firmy oraz zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera w biznesie.

PLUS Biuro Ubezpieczeń Wojciech Królak, tel. (91) 831 42 66, e-mail: biuro(at)plusbiuro-police.pl