Telefon: (91) 831 42 66
Police
ul. Woj. Polskiego 62A