Prowadzisz własną działalność gospodarczą lub firmę? Na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jest to trudne i odpowiedzialne zadanie! Pomożemy Tobie zwiększyć bezpieczeństwo w postaci zabezpieczenia firmy przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi w taki sposób aby w razie szkody należne odszkodowanie całkowicie zrekompensowało Tobie straty i umożliwiło dalsze prowadzenie biznesu!

UBEZPIECZENIE MIENIA

Małym i średnim przedsiębiorstwom polecamy szeroki wachlarz możliwości ubezpieczenia majątku firmy. Dysponujemy elastycznymi i specjalnie przygotowanymi pakietami dla pewnych branż, tj.:

 • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;
 • Firmy budowlane;
 • Biura rachunkowe;
 • Warsztaty i myjnie samochodowe;
 • Hurtownie i sklepy;
 • Biura projektowe;
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • Salony urody.

Dla pozostałych branż, również posiadamy bardzo korzystne pakiety, z możliwością negocjacji nawet do -50%

GWARANCJE FINANSOWE

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu ułatwienia współpracy z kontrahentami oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji:

 • Wadialnych;
 • Nienależytego wykonania kontraktu;
 • Usunięcia wad lub usterek.

Są to alternatywne formy zabezpieczenia w stosunku do produktów bankowych ze względu na mniejszy koszt oraz łatwiejszy dostęp. Pozwalają one przede wszystkim uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie, potwierdzają dobrą kondycję Twojej firmy oraz zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera w biznesie.

OC DZIAŁALNOŚCI

Proponujemy szeroki zakres ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej firmy, zabezpieczającej przed roszczeniami osób trzecich, dobierany indywidualnie, w elastyczny sposób, w zależności od potrzeb i specyfiki firmy.

Standardowa polisa dobrowolna obejmuje odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od charakteru wykonywanej działalności ochrona może być rozszerzana o szereg klauzul dodatkowych, m. in.: dla przewoźników drogowych, firm budowlanych, hoteli, firm gastronomicznych oraz wielu innych.

Zajmujemy się obsługą ubezpieczeń nie tylko dobrowolnych ale również obowiązkowych, w szczególności dla:

 • Lekarzy;
 • Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • Biur rachunkowych;
 • Doradców podatkowych;
 • Organizatorów imprez masowych;
 • Zarządców nieruchomości;
 • Pośredników w obrocie nieruchomościami;
 • Syndyków;
 • Komorników sądowych.
Telefon: (91) 831 42 66
Police
ul. Woj. Polskiego 62A