Szukasz najkorzystniejszego cenowo i jakościowo ubezpieczenia swojego samochodu, motocykla, quada? Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się jak dużo możesz zaoszczędzić!

Ubezpieczenie komunikacyjne w postaci Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w Polsce jest obligatoryjne, niezależnie od tego czy dany pojazd jest użytkowany czy nie. Ubezpieczenie komunikacyjne gwarantuje Tobie objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zdarzeń związanych z ruchem pojazdu mechanicznego w stosunku do pozostałych uczestników ruchu drogowego w tym pieszych oraz przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone podczas wypadku. W związku z tym, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, osoby które nie wykupią takiego ubezpieczenia podlegają karze pieniężnej z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jeżeli wyrządzisz szkodę pojazdem mechanicznym poruszając się bez ubezpieczenia musisz liczyć się z tym, że oprócz kary z UFG, będziesz musiał pokryć szkodę w całości z własnej kieszeni, na przykład za uszkodzenie pojazdu lub mienia oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej (często dożywotnia renta).

Poniżej prezentujemy zakres ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzony przez nasze biuro:

  • Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • Autocasco (AC) – zabezpieczenie pojazdu od zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji, szkody całkowitej lub szkody częściowej spowodowanej zderzeniem się z innym pojazdem. Z ubezpieczenia można skorzystać w przypadku spowodowania wypadku z własnej winy lub w momencie gdy sprawca nie został ustalony.
  • Minicasco – zabezpieczenie pojazdu w ograniczonym zakresie od: szkody całkowitej, zdarzeń losowych, dewastacji. Z ubezpieczenia można skorzystać w przypadku spowodowania wypadku z własnej winy lub w momencie gdy sprawca nie został ustalony.
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zabezpieczenie kierowcy i każdego z pasażerów pojazdu. Z ubezpieczenia można skorzystać w przypadku uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, śmierci kierowcy lub pasażera w związku z ruchem pojazdu a także podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.
  • Assistance – zabezpieczenie właściciela lub kierowcy pojazdu od zdarzeń polegających na awarii pojazdu. Z ubezpieczenia można skorzystać w przypadku unieruchomienia pojazdu w skutek awarii lub wypadku. Ubezpieczenie Assistance zawiera bardzo wiele usług dodatkowych, m.in. naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dowóz paliwa, pojazd zastępczy, transport kierowcy i pasażerów, zorganizowanie noclegu, pomoc przy wymianie koła, pomoc przy otwarciu pojazdu, pomoc w przypadku braku lub zatankowania niewłaściwego paliwa, pomoc tłumacza, pomoc finansowa i wiele innych.
  • Ubezpieczenie szyb – zabezpieczenie właściciela pojazdu przed koniecznością poniesienia kosztów dodatkowych związanych z organizacją i naprawą lub wymianą zniszczonej szyby samochodowej..
  • Ubezpieczenie bagażu – zabezpieczenie właściciela pojazdu w momencie kradzieży bagażu przewożonego w samochodzie, np. laptopa, telefonu komórkowego.
  • Ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego – zabezpiecza właściciela pojazdu w momencie wypadku komunikacyjnego, kradzieży lub dewastacji wyposażenia dodatkowego pojazdu, które nie jest wyposażeniem fabrycznym, np. fotelik samochodowy, niefabryczne radio lub nagłośnienie.
  • Ochrona prawna – zabezpiecza właściciela pojazdu lub jego kierowcę przed koniecznością poniesienia kosztów dodatkowych związanych z wynajęciem adwokata lub prawnika w związku z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zdarzeniem drogowym.
  • Ochrona utraty zniżek – dodatkowa opcja ubezpieczenia, która pozwala po pierwszej szkodzie zachować właścicielowi pojazdu dotychczasowe zniżki z OC lub/i AC.
Telefon: (91) 831 42 66
Police
ul. Woj. Polskiego 62A