Nie pozwól na to abyś mógł stracić cały dorobek swojego życia w ciągu kilku sekund! Dokładnie wiemy jak bardzo wartościowa jest Twoja nieruchomość i mienie ruchome, które w niej się znajduje! Zabezpiecz siebie oraz najbliższych i nie pozwól na to aby pozostać bez dachu nad głową, nie ryzykuj szkody na swojej nieruchomości…

W swojej ofercie posiadamy kompleksowe ubezpieczenia nieruchomości, które dobierane są indywidualnie i elastycznie do potrzeb każdego Klienta. W związku z różnorodnością produktów postaramy się dobrać odpowiednio szeroki zakres ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie.

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być:

 • Lokal mieszkalny;
 • Domu jednorodzinny;
 • Domek Letniskowy;
 • Dom jednorodzinny, garaż lub pomieszczenie gospodarcze w budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie;
 • Budynek wielorodzinny w budowie, rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie.

Jakie ryzyka wybrać?

 • Mury i stałe elementy nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • Stałe elementy nieruchomości od kradzieży i dewastacji;
 • Ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • Ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem, rozboju;
 • Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym (np. zalanie sąsiada);
 • Sprzęt elektroniczny od przepięć (np. uszkodzenie w wyniku uderzenia pioruna);
 • Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia;
 • Assistance (np. pomoc: ślusarza, hydraulika,dekarza, szklarza, stolarza, technika urządzeń grzewczych).

Dla wymagających Klientów proponujemy ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk, które spełnia najbardziej wygórowane oczekiwania, m. in. kradzież siłowników bramy wjazdowej oraz wiele innych. Składka roczna zależna jest od indywidualnie uzgodnionych sum ubezpieczenia.

Zajmujemy się również ubezpieczeniami nieruchomości wymaganymi do uzyskania kredytu. Każde proponowane przez nas towarzystwo ubezpieczeń jest honorowane przez banki.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W swojej ofercie posiadamy również kompleksowe ubezpieczenia dla Rolników.

Dysponujemy ofertą zarówno dla rolników w ramach wzajemności członkowskiej oraz dla gospodarstw agroturystycznych.

Oferta dla rolników obejmuje:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych
 • Ubezpieczenia maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży (Agrocasco)
 • Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP
 • Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży autocasco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Oferta dla gospodarstw agroturystycznych zawiera:

 • Ubezpieczenie budynków, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z z tytułu świadczenia usług agroturystycznych z możliwością rozszerzenia o:
  • prowadzenie nauki jazdy konno
  • wypożyczaniu rowerów
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływackiego
  • prowadzenie wyciągu narciarskiego
  • prowadzenie turystyki konnej, w tym przewożenia osób pojazdami konnymi
Telefon: (91) 831 42 66
Police
ul. Woj. Polskiego 62A