Wyjeżdżasz za granicę i nie chcesz aby w trakcie wyjazdu nieprzewidziany wypadek pokrzyżował Tobie plany? Zabezpiecz się wykupując dodatkowe ubezpieczenie podróżne, które uchroni Ciebie przed dodatkowymi kosztami w związku z pobytem w szpitalu, wizytą u specjalisty poza granicami naszego kraju!

Zawarcie ubezpieczenia turystycznego nigdy nie było takie proste! Wszystkie formalności możemy załatwić przez Internet – bez wyjścia z domu!

Poniżej prezentujemy zakres ubezpieczeń turystycznych prowadzony przez nasze biuro:

 • Koszty leczenia – obejmują wszelkiego rodzaju wizyty i konsultacje lekarskie, koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,  oraz wykupienie leków, środków ortopedycznych i pomocniczych.
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym – zabezpieczenie w przypadku wyrządzenia szkody w mieniu lub na osobie trzeciej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w trakcie podróży.
 • Ubezpieczenie bagażu – zabezpieczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego.
 • Assistance – zabezpieczenie w postaci całodobowego centrum alarmowego w języku polskim oraz świadczenia dodatkowe takie jak: ratownictwo i poszukiwanie w górach/na morzu, transport do placówki medycznej, transport powrotny do miejsca zamieszkania, transport zwłok w przypadku śmierci, pomoc tłumacza i wiele innych.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego – zabezpieczenie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu:

 • Choroby przewlekłe,
 • Praca fizyczna.
 • Praca umysłowa,
 • Praca o wysokim stopniu ryzyka,
 • Terroryzm,
 • Rezygnacja z imprezy turystycznej,
 • Anulowanie biletu lotniczego,
 • Wyczynowe uprawianie sportu (np. narciarstwo, snowboard),
 • Amatorskie uprawianie sportu (np. narciarstwo, snowboard).
Telefon: (91) 831 42 66
Police
ul. Woj. Polskiego 62A